نایلون ضخیم برای پنجره در درمان بیماری سرع موثر است

راهروی نگهداری مواد غذایی در فروشگاه مواد غذایی شما می تواند مکانی اسرار آمیز باشد.

تمام کاغذها و فویل ها و بسته بندی ها! آیا کاغذ روغنی طبیعی می خواهید یا رنگ شده؟

نایلون ضخیم برای پنجره در تنوع نوع و رنگ های مختلفی به فروش می رسد.

آیا واقعا به فویل آلومینیومی سنگین نیاز دارید؟

و حتی ما را با کیسه ها شروع نکنید! کیف هایی با هر اندازه ای که بتوان تصور کرد وجود دارد، کیف هایی با رویه های تک زیپ، رویه های دو زیپ، و آنهایی که زیپ های کشویی دارند!

کیسه هایی برای نگهداری معمولی و سایر کیسه هایی وجود دارد که به طور خاص برای نگهداری در فریزر در نظر گرفته شده اند.

چگونه تصمیم می گیرید؟

اگر روی آن کیسه‌های ساندویچ تاشو قرار دارید، نمی‌توانیم به شما کمک کنیم، اما می‌توانیم تفاوت بین کیسه‌های فریزر و کیسه‌های زیپی معمولی را توضیح دهیم.

تفاوت بین کیسه های فریزر و کیسه های زیپ دار معمولی
کیسه های فریزر و کیسه های زیپ دار معمولی هر دو از پلاستیک بادوام ساخته شده اند، معمولاً نوع مهر و موم مشابهی دارند و در اندازه های یکسان موجود هستند. یک تفاوت مهم وجود دارد که آنها را متمایز می کند: ضخامت.

کیسه های فریزر ضخیم تر از کیسه های زیپ دار معمولی هستند، که باعث می شود هنگام نگهداری مواد غذایی در فریزر سخت تر و بادوام تر شوند.