قیمت روغن آب صابون تراشکاری

مایعات خنک کاری (امتزاج پذیر درآب) در پروسه های فلز کاری به دو حالت اصلی امولسیون (Emulsion) (آب صابون) و محلول در آب (soluble) (آب تراش) مورد استفاده قرار میگیرد .
اهداف اصلی از استفاده از آب صابون در پروسه های براده برداری :
خنک کاری ابزار و قطعه کار (700 الی 900 درجه سانتی گراد)
روانکاری ما بین ابزار و قطعه کار
شستشو و تخلیه براده از محل براده برداری
مواد تامین کننده این پارامترها و موارد جانبی دیگر در آب صابون :
آب , که حدود 95% آب صابون را تشکیل میدهد
روغن,که حدود 4% آب صابون را تشکیل میدهد
دیترجنت ها یا مواد شوینده
امولسی فایر جهت ایجاد امولسیون بین آب و روغن (در آب صابون)
آنتی اکسیدان جهت جلوگیری از خوردگی
آنتی فوم جهت جلوگیری از کف کردن محصول
آکتی ساید جهت جلوگیری از ایجاد باکتری و قارچ
استابلیزر یا تثبیت کننده امولسیون
مواد افزودنی فشار پذیر EP