آب صابون نجات دهنده جان شخصی شد!!

در یکی از روزهای آفتابی در یکی ا شهرهای چین مردی در حین کار کردن در کارخانه بود که دست او در دستگاه گیر می کند و قبل از این که دست او قطع شود سیستم روغن کاری آب صابون فعال شده است و دستگاه را روغن کاری نموده است. برای اطلاعات بیشتر به سایت آراد برندینگ مراجعه نمایید.

طرز استفاده از صابون به این شکل است که می بایست آن را در درون دستگاه قرار داده تا دستگاه بتواند خود را به صورت اتوماتیک روغن کاری نماید.

شیلنگ آب صابون یکی از مهم ترین تجهیزاتی می باشد که هر سیستمی به آن نیاز دارد زیرا در این سیستمها امکان پارگی شیلنگ وجود دارد.